>> ข่าวในช่วงปี 2542
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
15 ธันวาคม 2542
แถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ชื่อไทย.คอม และบริการชื่อโดเมนภาษาไทย (ThaiURL) เต็มรูปแบบ เป็นรายแรกในวงการอินเทอร์เน็ต ณ โรงแรมรีเจนท์กรุงเทพ โดยมี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) และนายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer