>> ข่าวในช่วงปี 2554
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
11 กุมภาพันธ์ 2554
ร่วมพิจารณากำหนดให้ใช้อนุกรมมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) จำนวน 5 เล่ม ตามที่ ISO/IEC JTC1/SC7 ได้ประกาศใช้ ให้เป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยควรรับเป็นมาตรฐานแห่งชาติ สำหรับใช้ในการรับรองคุณภาพให้กับบริษัทฯ ผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer