>> ข่าวในช่วงปี 2556
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
23 ตุลาคม 2556
ขานรับการกำหนดและเปิดใช้โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปในสกุลใหม่ (New Generic TLDs) ที่ประกาศโดย ICANN อย่างเป็นทางการ เพิ่มเติมจาก 22 สกุลเดิม (อาทิ .COM, .NET, .ORG) โดยคาดว่า จะมีโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปที่จะเปิดให้บริการ อีกมากกว่า 1,400 สกุลใหม่ ในอนาคต
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer