>> ข่าวสาร
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
ชื่อไทย.คอม ได้ประมวลเหตุการณ์สำคัญๆ นับตั้งแต่เปิดให้บริการชื่อโดเมนภาษาไทย (ThaiURL) เต็มรูปแบบเป็นรายแรกในวงการอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยได้เก็บบันทึกข่าวเหตุการณ์สำคัญจำแนกไว้เป็นรายปี ทั้งใน 3 งานบริการหลัก ได้แก่ งานด้านเทคโนโลยี งานด้านที่ปรึกษา และงานด้านการวิจัย
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer