>> ข่าวในช่วงปี 2555
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
22 กุมภาพันธ์ 2555
ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ - แฟ้มกระบวนการวัฏจักรชีวิตสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (VSE) - เล่ม 1 ภาพโดยรวม โดยกำหนดมาตรฐานด้วยวิธีพิมพ์ซ้ำมาตรฐาน ISO/IEC 29110-1 Software Engineering - Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 1: Overview
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer