>> ข่าวในช่วงปี 2543
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
23 พฤศจิกายน 2543
เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อจัดทำกรณีศึกษาตัวอย่างให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้เข้าใจแนวทางในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้น

25 ตุลาคม 2543
ร่วมร่างมาตรฐานการเข้ารหัสชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ด้วยวิธี Row-based ASCII Compatible Encoding (RACE) ภายใต้คณะทำงานชื่อโดเมนนานาชาติของ Internet Engineering Task Force (IETF) ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานอินเทอร์เน็ตสากล ด้วยมาตรฐานนี้จะทำให้การใช้ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกับการใช้ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องดัดแปลงระบบ DNS

6 ตุลาคม 2543
ประกาศรับมาตรฐานชื่อโดเมนภาษาไทยตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ (กทสช.) ครั้งที่ 4/2543 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ ด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย 7 สกุล ได้แก่ .คอม .องค์กร .รัฐ .เน็ต .ศึกษา .ทหาร และ .อิสระ

18 กรกฎาคม 2543
เปิดตัวเทคโนโลยี Internet Keyword ที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถระบุตำแหน่งเว็บไซต์ ด้วยการใช้คำหลัก (Keyword) ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีนามสกุลโดเมนได้สำเร็จเป็นรายแรกในตลาด

8 กุมภาพันธ์ 2543
เปิดโครงการ ISP Premier Partner Program ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ชื่อไทย.คอม กับ ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย โดยมี ISP ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่ เอเชีย อินโฟเน็ต, อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย, เอเน็ต, สามารถ อินโฟเน็ต, สยามโกลบอล แอกเซส, ดาต้าลายไทย, ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส และเคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เนต
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer