>> บทความ
  
  Pipat Yodprudtikan : ThaiURL.com - Unorthodox career path
ThaiURL.com founder Pipat Yodprudtikan - a pioneer in the local IT scene - now focuses on Buddhist economics and His Majesty's sufficiency economy...

สนง.ทรัพย์สินฯ ชู "4 บริษัท" ต้นแบบขับเคลื่อนศก.พอเพียง-บริษัทมีกำไร-พนักงานแฮปปี้
บริษัทจะไม่รับโครงการที่มากเกินความจำเป็น แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความอยู่รอดทางธุรกิจและไม่มีการกู้ยืมเงินจากภายนอก ตลอดจนไม่มีแผนในการขยายกิจการไปในด้านที่ไม่ใช่ความสามารถเฉพาะทางขององค์กร อีกทั้งในด้านกำไร บริษัทมีความพอใจที่จะได้รับกำไรในระดับพอประมาณ...

ธุรกิจไอทีคู่คุณธรรม มุ่งส่วนรวมควบประโยชน์องค์กร
การทำธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทได้พยายามนำโนว์ฮาวด้านไอทีไปช่วยในโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม มากกว่าเจาะลูกค้ารายองค์กร ซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่มุ่งแต่หากำไร หรือรายได้สูงสุดเข้าบริษัท...

จากแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติ เส้นทาง "เศรษฐกิจพอเพียง"
"มีหลายสิ่งที่พิสูจน์ว่าธุรกิจเอกชนสามารถประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ โดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงเกษตรกรรม เรื่องหนึ่งคือพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวเคยให้ไว้เกี่ยวกับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า ธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติได้ ...

ชื่อไทย.คอม ธุรกิจบนเส้นขนาน เมื่อ "ทุนนิยมไม่ใช่คำตอบ"
กว่า 6 ปีในธุรกิจดอตคอม "บริษัทชื่อไทย.คอม" บริษัทผู้บุกเบิกบริการจดโดเมนเนมภาษาไทยเกิดขึ้นและยืนหยัดอย่างยั่งยืนบนถนนสายดอตคอม มาจนปัจจุบัน สามารถสร้างความแตกต่างและนำสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามมาสร้างเป็นปรัชญาและแปลงเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลัก "ความพอเพียง"...

3 พลัง 3 แนวคิด Healthy Organization
"จากประสบการณ์ที่ได้เป็นเรื่องของความโชคดี ที่เราสามารถที่จะมองในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พยายามจะประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ บางครั้งภาคธุรกิจเองก็มีความต้องการเป็นรูปธรรม โดยไม่ให้ความเข้มข้นของตัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดน้อยถอยลง"...

ธุรกิจ ความพอเพียง และซีเอสอาร์
การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นหนึ่งในหัวใจของการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซีเอสอาร์ และนี่คือที่มาของการพูดคุยของทีมงานวารสาร “ธุรกิจกับสังคม”...

ชื่อไทย.คอม พัฒนาไอทีแก้ปัญหาธุรกิจ
มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร คือ “Traceability” ลงสู่ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร เป็นการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ส่งออกกุ้งกุลาดำถูกสหรัฐอเมริกาตีกลับ ถือเป็นการใช้งานอุปกรณ์ไอทีเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน...

New Asian Leaders' Retreat - Executive Summary  
Business within ASEAN has to be conducted according to high ethical standards. An example in Thailand is the ‘sufficiency business’ initiative that derived from the philosophy of the sufficiency economy...

บทสัมภาษณ์ ชื่อไทย.คอม ต่อกรณีจุดยืนของมาตรฐานชื่อโดเมนภาษาไทย 
วิธีการในการทำตลาดในส่วนของทาง ThaiURL เราใช้ระบบจูงใจให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งาน ไม่ใช้การผูกขาด ซึ่งจะเห็นว่า เราพยายามสร้างกฎเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม ถึงแม้เราจะเป็นรายแรกในตลาด โดยการที่ให้ผู้ใช้มีทางเลือกว่าจะเลือกใช้โปรแกรม ThaiURL หรือไม่... 

ผู้ให้กำเนิดชื่อโดเมนภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต
บริษัท ชื่อไทย.คอม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งมองเห็นปัญหาว่า โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทั้งเน็ตสเคป (Netscape) และอินเทอร์เน็ตเอ็กซพลอเร่อ (Internet Explorer) ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับรู้ชื่อเว็บไซต์ไทย...
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer