>> ข่าวในช่วงปี 2544
  
- ข่าวในช่วงปี 2559
- ข่าวในช่วงปี 2558
- ข่าวในช่วงปี 2557
- ข่าวในช่วงปี 2556
- ข่าวในช่วงปี 2555
- ข่าวในช่วงปี 2554
- ข่าวในช่วงปี 2553
- ข่าวในช่วงปี 2552
- ข่าวในช่วงปี 2551
- ข่าวในช่วงปี 2550
- ข่าวในช่วงปี 2549
- ข่าวในช่วงปี 2548
- ข่าวในช่วงปี 2547
- ข่าวในช่วงปี 2546
- ข่าวในช่วงปี 2545
- ข่าวในช่วงปี 2544
- ข่าวในช่วงปี 2543
- ข่าวในช่วงปี 2542
30 ตุลาคม 2544
เปิดให้บริการด้านเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบงานองค์กรให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะด้านเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) โดยบริษัทได้เป็นสมาชิกสมทบในกลุ่มมาตรฐาน UDDI ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่ใช้กันในระดับสากล

15 มิถุนายน 2544
เปิดให้บริการจดทะเบียนโดเมนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบการรับจดทะเบียนแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำการบันทึกชื่อโดเมนลงในฐานข้อมูลกลางของ InterNIC โดยทันที เพื่อรับประกันการจดทะเบียนซ้ำซ้อนโดยบุคคลอื่นได้อย่างเด็ดขาด ตลอดจนยังได้ใช้วิธีการรับส่งข้อมูลผู้จดทะเบียนด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยแบบ SSL โดยใช้ใบรับรองลายมือชื่อดิจิตอล ในการรับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลตลอดขั้นตอนของการจดทะเบียน

5 กุมภาพันธ์ 2544
เปิดตัว ThaiURL Web Bar ที่สามารถทำงานร่วมกับเมนูมาตรฐาน ของบราวเซอร์ ด้วยเทคโนโลยีทูลบาร์ (Toolbar) ที่เทียบเท่าเว็บไซต์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Google และ Yahoo! เพื่อการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารแบบเฉพาะตัว
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer