>> หลักการและกรรมวิธี
  
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการและกรรมวิธี
- คุณลักษณะเด่น
- บริการในเชิงพาณิชย์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
แนวการศึกษา (Approach) เพื่อให้อินเทอร์เน็ตรับรู้ภาษาท้องถิ่น มีอยู่ 2 แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทางแรก คือการเข้าไปแก้ไขระบบ DNS เดิมโดยตรง (เรียกว่า แบบ DNS Infrastructure Solution) และแนวทางที่สอง คือการใช้ตัวแปลงค่า (Resolver) ภาษาท้องถิ่นเพื่อทำงานร่วมกับระบบ DNS เดิม (เรียกว่า แบบ Application-only Solution)

• Technology Approach

กลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้เลือกการใช้ตัวแปลงรหัสในการออกแบบและพัฒนา โดยหลีกเลี่ยงแนวทางแรก เนื่องจากการแก้ไขที่ระบบ DNS เดิม จะมีผลกระทบกับระบบ DNS ทั่วโลก ซึ่งระบบ DNS ที่ถูกแก้ไขจะไม่เข้ากับมาตรฐานของระบบ DNS ตามข้อกำหนดใน RFC 1591 (Domain Name System Structure and Delegation) RFC 2010 (Operational Criteria for Root Name Servers) และ RFC 2870 (Root Name Server Operational Requirements) ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบ DNS ที่เป็นมาตรฐานเดิมได้ และในหลายกรณี ระบบ DNS ที่ถูกแก้ไข ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Web Browser และ Proxy Server ได้อย่างถูกต้อง

• How does ThaiURL work?

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544 คณะทำงาน IDN (Internationalized Domain Names) ภายใต้ IETF (Internet Engineering Task Force) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานชื่อโดเมนสากล ได้มีมติให้ใช้ทางเลือกแบบ Application-only Solution ในเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น (อ่านรายละเอียดได้จาก IETF IDN Protocol Design Team Report)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer