>> บริการในเชิงพาณิชย์
  
- ประวัติความเป็นมา
- หลักการและกรรมวิธี
- คุณลักษณะเด่น
- บริการในเชิงพาณิชย์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
กลุ่มผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้นำเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาไทยมาพัฒนารูปแบบบริการให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสองส่วน คือ
  1. บริการโปรแกรมเสริม (Plug-in Program) ในการแปลงรหัสชื่อโดเมนภาษาไทยเพื่อทำงานร่วมกับระบบ DNS ภายใต้ชื่อ ThaiURL ซึ่งช่วยให้โปรแกรมจำพวกเบราว์เซอร์สามารถเรียกดูเว็บไซต์ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ (ทั้งชื่อและสกุลโดเมนเป็นภาษาไทย) และสอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มทำงานด้านชื่อโดเมนนานาชาติในคณะทำงานมาตรฐานอินเทอร์เน็ตสากล
  2. บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ ด้านนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย ใน 7 สกุล ได้แก่ .คอม .องค์กร .รัฐ .เน็ต .ศึกษา .ทหาร และ .อิสระ ภายใต้มาตรฐานชื่อโดเมนภาษาไทยตามมติของคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติ (กทสช.) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของเว็บไซต์ที่ประสบปัญหากับการมีชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่จดจำยาก หรือใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลำบาก สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยให้กับเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer