>> การย้ายนายทะเบียน
  
- ข้อมูลทั่วไป
- จดทะเบียน
- ต่ออายุ
- เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ย้ายนายทะเบียน
สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะโอนย้าย (Transfer) นายทะเบียน สามารถตรวจสอบรายชื่อนายทะเบียนรับอนุญาตทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้ที่ www.icann.org (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer