>> การจดทะเบียน
  
- ข้อมูลทั่วไป
- จดทะเบียน
- ต่ออายุ
- เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ย้ายนายทะเบียน
บริษัท ชื่อไทย.คอม ขอยุติการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้บริการจดทะเบียนโดยตรงกับนายทะเบียนรับอนุญาต โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อนายทะเบียนรับอนุญาตทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้ที่ www.icann.org (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer