>> ข้อมูลทั่วไป
  
- ข้อมูลทั่วไป
- จดทะเบียน
- ต่ออายุ
- เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- ย้ายนายทะเบียน
นับตั้งแต่ที่บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน 2544 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยมีทางเลือกในการจดทะเบียนกับผู้ให้บริการท้องถิ่นในราคาที่ไม่แพง (ด้วยราคาแนะนำที่ 390 บาทต่อปี) และได้รับการบริการที่ดี ซึ่งในขณะนั้น การให้บริการจดทะเบียนถูกจำกัดอยู่กับนายทะเบียนรับอนุญาตในต่างประเทศเพียงไม่กี่ราย ทำให้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมีราคาสูง (อยู่ที่ระดับ 2,800 บาทต่อปี) และลูกค้าประสบปัญหากับการให้บริการที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาไทย

ปัจจุบัน เป็นที่น่ายินดีว่า มีผู้ให้บริการรับจดทะเบียนในประเทศเพิ่มขึ้น และคิดค่าบริการอยู่ในระดับ 400-500 บาทต่อปี ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในประเทศ เป็นการรักษาเงินตราไม่ให้ไหลออกไปต่างประเทศมากเกินความจำเป็น และยังได้รับสิทธิในการครอบครองชื่อโดเมนเหมือนกับการจดทะเบียนกับนายทะเบียนรับอนุญาตในต่างประเทศทุกประการ อีกทั้งผู้ใช้บริการยังจะได้รับการบริการที่ดีกว่า เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทย หากลูกค้ามีปัญหา ก็สามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวกกว่า

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ชื่อไทย.คอม จึงขอยุติการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าเดิมที่จดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษไว้กับบริษัท ชื่อไทย.คอม สามารถดำเนินการโอนย้าย (Transfer) นายทะเบียน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อนายทะเบียนรับอนุญาตทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้ที่ www.icann.org
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer