>> ผู้ให้กำเนิดชื่อโดเมนภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต
  
  เป็นที่ทราบกันดีว่า อินเทอร์เน็ตช่วยก่อให้เกิดประโยชน์กับเราได้มากมายเพียงใด ข้อมูลใดที่เราอยากรู้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงาน หรือแม้แต่เพื่อความสุขส่วนตัวในทุกรูปแบบ เราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อพบเจอแหล่งข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างง่ายดาย

เมื่อมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายมหาศาล จึงทำให้เกิดความสับสนของชื่อเว็บไซต์พอสมควร สิ่งที่ตามมาทำให้ “ชื่อของเว็บไซต์” กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนความโด่งดัง หรือความประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเว็บไซต์นั้นๆ

ชื่อเว็บไซด์หรือชื่อโดเมนที่เราต้องใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้เว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยก็ตาม แต่ชื่อโดเมนต้องใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งยากต่อการจำ สร้างความสับสนและไม่สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้คลี่คลายได้โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้ให้กำเนิดชื่อโดเมนภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต กรรมการผู้จัดการบริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด

พิพัฒน์เป็นเด็กต่างจังหวัด บ้านเกิดอยู่ที่หัวหิน เมื่อเขาจบมัธยมตอนต้น เขาได้เข้ามาสมัครสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบได้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเตรียมฯ ได้ศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ความสนใจพิเศษในตอนที่เขาเรียนก็คือ ด้านคอมพิวเตอร์

หลังจากจบปริญญาตรี พิพัฒน์ได้เข้ามาทำงานในอาชีพของวิศวกรอยู่ระยะหนึ่ง ในหน้าที่ผู้รับจ้างออกแบบระบบไฟฟ้าให้อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ช่วงปี 2538 เขาได้มีโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทในสาขา MIS ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กอปรกับตอนนั้นกระแสของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกำลังมาแรง เขาได้เริ่มศึกษาเรื่องของอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง ในตอนนั้นพิพัฒน์มองว่า อินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทั้งในเรื่องของการทำงานและในการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วย ทำให้เขามีความกระตืนรืนร้นและมุ่งมั่นที่จะพลิกผันตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการไอทีอย่างเต็มตัว

ช่วงที่พิพัฒน์เรียนปริญญาโทอยู่นั้น เขาได้มีโอกาสทำงานไปด้วย เนื่องจากเป็นการเรียนภาคพิเศษ ขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการจัดการอันดับหนึ่งของโลกอย่างเอคเซนเชอร์ (Accenture) ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสด้านไอทีและอีบิซสิเนส ให้กับลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของเขาในการทำงานในวงการไอที

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง เขายังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่วงการไอทีบ้านเราผ่านบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หลายฉบับมากกว่า 300 ชิ้น เป็นผู้เขียนหนังสือ “เริ่มต้นธุรกิจกับอินเทอร์เน็ต” ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2542 และรับเป็นวิทยากรพิเศษด้านไอทีและอีบิซสิเนสให้แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

หลังจากที่เขาโลดแล่นอยู่ในวงการไอทีของเมืองไทยมากว่า 8 ปี พร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมา พิพัฒน์ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจในชื่อของบริษัท ชื่อไทย.คอม

“บริษัท ชื่อไทย.คอม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งมองเห็นปัญหาว่า โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทั้งเน็ตสเคป (Netscape) และอินเทอร์เน็ตเอ็กซพลอเร่อ (Internet Explorer) ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับรู้ชื่อเว็บไซต์ไทยที่พิมพ์ลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์ หรือ Address Bar จึงทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อภาษาไทยได้ เว็บไชต์ภาษาไทยหลายๆ เว็บไชต์ จึงต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ” พิพัฒน์เล่า

พิพัฒน์ได้ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เว็บบราวเซอร์สามารถรับรู้และเข้าใจชื่อที่อยู่เว็บไชต์ที่เป็นภาษาไทย ด้วยการพัฒนาโปรแกรมปลั๊กอินชื่อโดเมนภาษาไทย (ThaiURL) ขึ้น โดยผู้ที่ใช้โปรแกรมปลั๊กอินนี้ควบคู่กับโปรแกรมบราวเซอร์ จะสามารถสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยชื่อเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยได้

ล่าสุดบริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด ได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยี ชื่อไทย.คอม (ThaiURL Solution Center) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นภายในศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยโซลูซั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยีชื่อเว็บไซต์ภาษาไทย (ThaiURL) เทคโนโลยีเว็บบาร์ (Web Bar) เทคโนโลยีเครื่องมือค้นหาข้อมูลภาษาไทย (Thai Search Engine ) เทคโนโลยีประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-business Module) นอกเหนือจากการเป็นผู้นำด้านบริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม ทั้งโดเมนเนมภาษาไทย (ชื่อไทย.คอม) โดเมนเนมภาษาอังกฤษ (ThaiURL.com) และโดเมนเนมท้องถิ่น (ชื่อไทย.com) รวมถึงโดเมนสกุลใหม่ อาทิ .biz .info .name ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัท ชื่อไทย.คอม ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ กว่า 100 องค์กร ในการนำเอาเทคโนโลยีเว็บไซต์ภาษาไทยของบริษัทไปใช้งาน อาทิ การสื่อสารแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ) เนคเทค และกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ชื่อไทย.คอม ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ ISP ชั้นนำของไทย ได้แก่ เอเชีย อินโฟเน็ต, อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย, เอเน็ต, สามารถ อินโฟเน็ต, สยามโกลบอล แอกเซส, ดาต้าลายไทย, ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส และเคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เนต โดยใช้ศักยภาพทางธุรกิจร่วมกันเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

บริษัท ชื่อไทย.คอม ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มทุนชาวไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตโดยคนไทย เพื่อนำไปสู่การให้บริการทั้งในประเทศและขยายไปสู่วงการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศในระดับสากลต่อไป

ในวันนี้เขายังรั้งตำแหน่งอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกำลังผลักดันโครงการไอทีสำคัญๆ ระดับชาติอยู่หลายโครงการ ในจังหวะเดียวกันกับที่ท่านนายกฯ ทักษิณ ของเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก สมกับเป็นรัฐบาลยุคไฮเทค

“ผมอยากส่งเสริมคนไทยให้มีความสามารถในเรื่องของการใช้ไอที ผลักดันให้ประเทศไทยปรากฏอยู่บนแผนที่ไอทีของโลก และอยากพัฒนาให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านซอฟต์แวร์ของภูมิภาคให้ได้” คุณพิพัฒน์ บอกเล่าถึงความใฝ่ฝันของเขาในอีก 5 ปีข้างหน้า

พิพัฒน์ ยอดพฤติการ เป็นหนุ่มนักไอทีที่น่ายกย่องในความสามารถ เขาก้าวเข้ามายืนอยู่แถวหน้าของวงการ ด้วยฝีมือและผลงานที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของเมืองไทย


(วารสาร e-Economy ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 ประจำเดือนพฤษภาคม 2545 หน้า 43)
 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer