>> ชื่อไทย.คอม พัฒนาไอทีแก้ปัญหาธุรกิจ
  
  ชื่อไทย.คอม ความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้วยฝีมือคนไทย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายเพื่อนำอุปกรณ์ไอทีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำธุรกิจ ตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์กรขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี รับให้คำปรึกษาในด้านระบบไอที บริษัทที่เกิดขึ้นรับกระแสเฟื่องฟูธุรกิจดอตคอมได้รับความนิยมในไทย กับจุดแข็งที่สามารถยืนหยัดประกอบธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาว่า เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี 2542 เริ่มต้นทำธุรกิจรับจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเครื่องมือหลักของการทำธุรกรรมรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์

บริษัทจำนวนมากในช่วงนั้นนิยมจดชื่อและขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้มีเว็บไซต์ของตนเองเอาไว้คอยให้บริการลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

“จุดแรกของธุรกิจเริ่มจากการรับจดทะเบียนโดเมนเนม มีรายได้จากค่าเช่ารายเดือน หลังจากนั้นมีการทำหน้าที่ผู้บริการด้านไอทีให้กับองค์กรธุรกิจและราชการ เนื่องจากกลุ่มนี้เห็นตรงกันว่าเทคโนโลยีไอทีช่วยในการบริหารงานและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจได้”

รูปแบบนี้ ชื่อไทย.คอมมีรายได้จากการแบ่งรายได้การให้บริการ เป็นรายได้ที่เป็นไปตามการใช้บริการ แม้ว่าจะมีรายได้ที่มากขึ้น แต่กลยุทธ์เพื่อให้ ชื่อไทย.คอม รักษาสถานภาพอยู่ได้ คือการรักษางบประมาณ ไม่ปล่อยให้รั่วไหลไปในการใช้จ่ายที่ไม่เกิดผล

กิจการที่เริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 5 คนช่วยกันทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่การบริหารงาน การดูแลลูกค้า การขายและบริการ รวมถึงการออกแบบเว็บท่าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เริ่มจากยุคที่เว็บไซต์ยังไม่ได้รับความนิยม จำนวนผู้ใช้งานยังมีไม่มาก ทำให้บุคลากรเท่าที่มีอยู่พอเพียงในการทำงาน

ชื่อไทย.คอม พัฒนาบริการและขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และบริการต่อเนื่องจากประสบการณ์และทักษะที่มีอยู่ มีการพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่ๆ ออกมานำเสนอเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม อาทิ การรับทำเว็บบราวเซอร์ เครื่องมือสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต รับทำระบบเชื่อมต่อจากหน้าเว็บเพจไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการเปิดใช้บริการ รวมถึงตัวอักษรที่วิ่งอยู่หน้าเว็บท่า ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการที่ช่วยในการแจ้งข่าวสาร

นายพิพัฒน์กล่าวถึงการร่วมงานกับภาคราชการว่า มีโครงการพัฒนาเสิร์ชเอนจิ้น ช่วยในการค้นหาให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสิร์ช เอนจิ้น เวอร์ชันที่ 2 ออกมาใช้งานแล้ว การบริหารงานยังคงทำงานแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ลงทุนหรือใช้งบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่าย เน้นการใช้เงินแบบจำกัดเพื่อประคองธุรกิจให้ดำเนินการได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

แม้ว่า ชื่อไทย.คอม จะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร คือ “Traceability” ลงสู่ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร เป็นการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ส่งออกกุ้งกุลาดำถูกสหรัฐอเมริกาตีกลับ ถือเป็นการใช้งานอุปกรณ์ไอทีเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

Traceability เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบที่มาและแหล่งผลิต รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งจะทำให้ธุรกิจแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออกดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น อาทิ กรณีกุ้งกุลาดำที่ส่งออกถูกตีกลับเพราะไม่ได้มาตรฐาน ปัญหานี้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับธุรกิจกุ้งกุลาดำทั้งตลาดของไทย หากใช้ซอฟต์แวร์ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบที่มาและแหล่งวัตถุดิบได้

ผลการใช้ระบบตรวจสอบก็คือ ผู้ค้าส่งกุ้งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหากุ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะผู้ผลิตได้ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาและแหล่งผลิตได้ว่า มาจากแหล่งไหนนั้นหรือบ่อที่เหมายเลขนี้ล้วนเป็นกุ้งที่มีปัญหาเพียงบ่อเดียวหรือแหล่งเดียว รัฐบาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลตัวอย่างได้โดยตรงว่า ปัญหามาตรฐานของกุ้งมาจากอะไรกันแน่ และหากรู้ถึงปัญหาและแหล่งผลิตทำให้แยกแยะได้ว่ากุ้งกลุ่มไหนที่ควรส่งกลับคืน

นายพิพัฒน์ให้เหตุผลว่าถ้าแยกแยะได้ ผู้ตรวจสอบก็จะไม่เหมารวมเอาว่ากุ้งทั้งหมดที่ส่งจากไทยเป็นกุ้งที่มีปัญหา ทำให้ธุรกิจส่งออกกุ้งกุลาดำดำเนินต่อไปได้ และทางประเทศผู้นำเข้าไม่ขึ้นบัญชีเป็นสินค้าต้องห้ามอีกต่อไป ความละเอียดของการเก็บข้อมูลต่างๆ นั้นมีโยงใยจากแหล่งผลิตไปตามสายการผลิตก่อนออกมาเป็นอาหารแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีโรงงานผลิตอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งมาใช้บริการด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ชนิดนี้

แม้ว่า ชื่อไทย.คอม จะขยายธุรกิจและบริการออกไป แต่โครงสร้างการบริหารงานยังคงเป็นเช่นเดิม ถือเป็นการบริหารงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด ไม่เน้นการทำงานด้วยทีมงานขนาดใหญ่ หลักการบริหารนี้ถือเป็นแกนหลักของการดำเนินธุรกิจของ ชื่อไทย.คอม ที่จะยังคงความเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยม

การบริหารให้องค์กรดำเนินไปด้วยด้วยดีอีกวิธีคือ งานบุคลากรที่จะเน้นที่การผสมกลุ่มวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยองค์ความรู้ของตนเอง ไม่เน้นการใช้คนจำนวนมาก ขณะที่การลงทุนทำอย่างระมัดระวังไม่เน้นสร้างความตื่นเต้นหวือหวา เนื่องจากนายพิพัฒน์เป็นนักการเงินมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่องค์กรขนาดใหญ่ เม็ดเงินแต่ละบาทที่ลงทุนไปนั้นต้องมองเห็นผลกลับมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ผลงานของ ชื่อไทย.คอม ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจทั่วไปแม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างธุรกิจให้บริการสื่อสารไร้สายรายใหญ่กับสายการบินแห่งชาติก็ใช้บริการด้านเอาต์ซอร์ส และซอฟต์แวร์ธุรกิจหลักของ ชื่อไทย.คอม ถึงแม้จะขยายตัวไปมาก แต่รายได้จากการจดทะเบียนและเก็บค่าบริการโดเมนเนมยังคงเติบโตอย่างส่ำเสมอต่อเนื่องปีละ 10-15% รวมถึงการขยายธุรกิจต่อเนื่องกับเว็บไซต์ยังคงได้รับความนิยมอยู่


 
     
ThaiURL.com © All Rights Reserved. Copyright 1999-2019 Please read our disclaimer